Μία μάσκα, Ένα κενό, Ω, Βενετία!

Μία μάσκα, Ένα κενό   Ω, Βενετία! Ο ναός απέναντί μας φέρει ελληνική επιγραφή... Μας αγαπήσανε και μας το επιτρέπουνε ή επειδή η χώρα τους είχε άλλοτε κατοικηθεί από Έλληνες αποίκους νιώθουνε κομμάτι Έλληνες και οι ίδιοι; Δύσκολο ερώτημα! Ένα γκρίζο φαγωμένο στρογγυλό κτίσμα μας χωρίζει από αυτόν επίσης από το δρομάκι προς την πλατεία … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Μία μάσκα, Ένα κενό, Ω, Βενετία!