Ο ρόλος του πατέρα στη σημερινή κοινωνία – Αφιέρωμα στη γιορτή του πατέρα (Από το βιβλίο μου, …και ο Θεός έπλασε τον άντρα…)

Ο ρόλος του πατέρα στη σημερινή κοινωνία - Αφιέρωμα στη γιορτή του πατέρα (Από το βιβλίο μου, ...και ο Θεός έπλασε τον άντρα...) Ιδεολογικά το χρήμα δεν είναι η ουσία της ζωής, ακόμη και σήμερα στα πρόθυρα της άφιξης του 21ου αι., όπου τα πάντα ισοπεδώνονται και οι διάφορες μορφές της κοινωνίας εξωραΐζονται σε ένα … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Ο ρόλος του πατέρα στη σημερινή κοινωνία – Αφιέρωμα στη γιορτή του πατέρα (Από το βιβλίο μου, …και ο Θεός έπλασε τον άντρα…)